Về việc sử dụng tên của tiên tri Đanien thay tên ngôn sứ Gioan (vào khoảng thời gian trước)

Các bạn, quả thật tôi chân thành mong các bạn “làm ơn” bỏ qua cho tôi. Thời gian trước đây, tôi có sử dụng tên của tiên tri Đanien thay cho tên của ngôn sứ Gioan. Vì một sự tình cờ khi xem qua “Kinh Thánh” trước đây. Tôi thấy tên của nhà tiên tri Đanien rất hay và có sức hấp dẫn hơn “tên của ngôn sứ Gioan” nên Thiên Chúa cũng “rộng rãi”, cho tôi sử dụng “tạm tên của nhà tiên tri Đanien thay cho ông Gioan, ngôn sứ”. Nay từ Thiên Chúa : tôi nhận thấy là cần sử dụng tên của ngôn sứ Gioan thay cho tên của tiên tri  Đanien nên xin gửi lời nhắn đến các bạn và chân thành, tôi mong các bạn cho tôi nhận lỗi và xin các bạn (làm ơn) bỏ qua cho tôi vì tôi thấy cái tên của tiên tri Đanien rất là đẹp và huyền bí, phi thường nên Thiên Chúa thấy “vào khoảng thời gian : những lúc trước đây, tôi có thể cần sử dụng tên của “tiên tri Đanien để có thể “làm cuốn sách nhỏ cho hiệu quả nên cho tôi “mượn đỡ” tên của vị tiên tri này để có thể “làm cuốn sách nhỏ này để nó có thể hoàn thành được như hôm nay cho các bạn, cám ơn và xin được nhận lời tha thứ, (những lời thông cảm) của các bạn. Tôi chân thành xin “cám ơn các bạn rất nhiều, cám ơn các bạn đã chịu hiểu cho tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.