Giữa Con Gà Và Trứng Thứ Nào Có Trước

Các bạn; Nếu chúng ta còn quá trẻ trung non dại thì sẽ dễ dàng bị làm khó bởi câu hỏi (này) và hình thành những tư tưởng hack não không tốt trong đầu. Các bạn: con gà và các loài gia cầm khác vẫn “đẻ được nếu chúng không có “cồ (tinh trùng)- [con trống đạp mái sự giao hợp giữa con trống và (con) mái]” : chúng vẫn đẻ, vẫn ấp bình thường nhưng có điểu chúng sẽ “bị ung – hỏng đi nếu được đẻ ra và ấp đi. Trong quả trứng của chúng sẽ không có những sợi tim máu từ khi chúng sinh ra và ấp đến khi ung “hư” (vậy câu hỏi này đòi hỏi câu trả lời là “cồ” (con trống dùng để đạp mái) ở đâu ra. Vậy phải có cả con gà trống và con gà mái (cũng như những loại gia cầm khác phải có cả con trống và con mái mới có thể sinh sản theo đường (lối) tự nhiên sinh sản tự  ấp và nở ra con con (con của “chúng được các loài gia cầm).