Liên hệ hỗ trợ “giúp các bạn ; những người có thể cần cuốn sách nhỏ”

Liên hệ với tôi để giúp các bạn : “những người có thể cần “cuốn sách nhỏ này sau 4 giờ chiều qua đt : 0854237851 hay qua TK facebook : https://www.facebook.com/thanhlam.phan.79677 ; các bạn. Tôi không đủ điều kiện giúp (các bạn) nhiều người (bây giờ). Rất vui khi được các bạn quan tâm, trò chuyện với các bạn.