SỰ SỐNG TRÊN CÁC HÀNH TINH

2 SỰ SỐNG TRÊN CÁC HÀNH TINH
1. VỀ NGUỒN GỐC HỆ MẶT TRỜi

Đãhai thế kỷ nay vấn đề nguồn gốc của hệ mặt trời làm băn khoăn những nhà tư tưởng lớn của hành tinh chúng ta. Vấn đề này đã đuyợc quan tâm nghiên cứu từ nhà triết học Kant và nhà toán học Laplaxơ đến nhà bác ho5cO.Iu.Smidt. Nhưng dầu sao vẫn còn xa mới giải quyết được vấn đề này. Trong ba mươi năm gần đây vấn đề con đường tiến hóa các vì sao về cơ bản đã được làm rõ.Mặc dầu chi tiết về quá trình phát sinh vì sao từ tinh vân khí bụi chưa được làm rõ, chúng ta bây giờ hình duing rõ ràng sự gì đã xảy ra trong khoảng bao tỉ năm của tie671n hóa tiếp theo. Tiếc rằng vấn đề về phát sinh và tiến hóa của các hành tinh bao quanh mặt trời còn lâu mới rõ được.

Thoạt nhìn thì rất lạ lùng và phi lý vì các nhà thiên va8jhn đã có thể biết được về các vật thể vũ trụ ở rất xa và quan trắc với nhiều khó khăn lớn, khó khăn hơn nhiều so với các hành tinh và Mặt trời ở ngay “bên hông” chúng ta. Nhưng thật ra không có gì phải ngạc nhiên vì các nhà thiên văn quan trắc được một số lượng lớn các sao, ở trong những quá trinmh2 tiến hóa khác nhau. Nghiên cứu sao trong các tổ hợp,họ có thể xax1 định một cách thuần túy kinh nghiệm tiến hóa của sao phụ thuộc các điều kiện ban đầu như thế nào, ví dụ khối lượng nếu như không có những tài liệu thực tế to lớn đó, vấn đề tiến hóa của sao sẽ là đối tượng tranh cãi như từi trước đến năm 1950.

Nhưng hoàn toàn là trái ngược đối với tình hình nghiên cứu hệ hành tinh của chúng ta. Chúng ta hiện nay chưa thể quan tra8c1 trực tiếp những hệ thống như vậy ngay cả ở gần những sao”cạnh” chúng ta. Nếu như sự đó \có thể có thì chúng ta đã có những quan điểm thực tế về những hệ t6ho61ng hành tinh ở các giai đoạn của sự tiến hóa của nó hay ít nha6t1`la2 sự khác nhau giữa các hệ hành tinh đó. Tin rằng trong thời gian sắp đến vấn đề được quan tâm hàng đầu đó của Thiên văn học sẽ được giải quyết. Nhưng, hiện nay chúng ta quan trắc hệ hành tinh chỉ trong một “mô hình duy nhất”. Ngoài ra cũng phải chứng minh rằng xung quanh những sao khác có các hệ hành tinh.

Hiên nay không nhu74ngh chúng ta biết rằng tuổi của hệ hành tinh giống như tuổi mặt trời, nghĩa là khoảng 5 tỉ năm, mà còn biết được một số vấn đề, trong đó có cả về nguồn gốc của gia đình các hành tinh. Ít nhất thì những giả thuyết về nguốn gốc hệ Mặt trới hiện nay đã thu hẹp lại.

Giả thuyết đầu tiên cần phải nói đến là của Kant và Laplaxơ mà mãi đến hiện nay vẫn còn có giá trị. Mặc dầu quan điểm của Kant và Laplaxo7 trong một số trường hợp quan trọng có khác nhau. Kant ví dụ, đi từ phát triển tiến hóa của tinh vân bụi lạnh, trongh quá trình đó đầu tiên xuất hiện vật thể trung tâm lớn Mặ