Không Kỳ Thị “Những Người Lầm Đường” (Không Kỳ Thị Những Người Lỡ Lầm “Đường”, Sa Ngã

Các bạn, ai chúng ta trong cuộc sống cũng có những lúc “lầm đường, lạc lối”. Dù lỗi có phải của chúng ta hay không.

“Thiên Chúa tạo ra bao thế giới. các vật vô hình, hữu hình. Những gì khuất tất của con người, loài người, các thế giới, các hành tinh khác chúng ta không khám phá “được”, chúng ta quá nhỏ bé và khả năng có hạn. Các bạn là ai không cần biết “Thiên Chúa có nói: Ai có tai thì nghe”. Vậy những gì tôi nói, tôi bấm : ai (nghe được thì nghe), xem (coi) được thì xem.

Trên cuộc đời này ai cũng từng phải vấp ngã nếu là người. Trên cuộc đời này Thiên Chúa tạo ra vô số con người, mỗi con người “dùng vào một “mục đích khác (nhau), ý của Thiên Chúa “ai hiểu được đâu”. Lúc còn nhỏ tính tình của tôi cũng như các bạn những bạn trẻ hiếu động bây giờ. Cuộc sống đã biến đổi tôi từ lúc tôi là một cậu bé hiếu động thánh một người như các bạn thấy bây giờ. Tôi cũng như các bạn, tôi hiểu các bạn và thông cảm cho các bạn.

Chúng ta có quyền hưởng những gì chúng ta xứng đáng “nhận” được trên cuộc đời này, tùy chúng ta lựa chọn. Nhưng đừng nên đi “quá xa” trong những việc làm không suy nghĩ nhé, các bạn. Chúng ta không thể làm thế lâu nữa , các bạn.

Thiên Chúa có thể làm được mọi sự, Ngài rất nhân lành và biết tha thứ, Ngài tạo ra các bạn. Trên đời này ai cũng như các bạn nhưng các bạn phải biết”!!!”). Tôi biết các bạn là những người tốt. Nhưng thế giới này không phải ai cũng tốt hơn các bạn đâu. Nhưng các bạn phải biết “phải trái. Thiên Chúa tạo ra các bạn vốn là con người, đối xử, trân trọng các bạn. Các bạn có thể làm gì, “ý các bạn muốn và thích”. Có những kẻ thách thức “đấng làm chủ vũ trụ này”. Cơ hội các bạn. Thiên Chúa tạo ra các bạn là con người, không (ai) “oán (ai) (giận) các bạn nhưng các bạn ý thức (mình là một con người hay các bạn muốn là “những kẻ phục tùng, người thân của những “kẻ …” “. Tại sao Thiên Chúa tạo ra con người và phục vụ (sáng tạo, phục vụ chúng ta) các bạn. Bạn, các bạn là bạn của tôi. Tôi quý các bạn. Nhưng những gì các bạn đã trải qua. Các bạn muốn gì. Thiên Chúa sẽ cho (các bạn). Ngài là đấng tạo “hóa”, chủ nhân của Thế giới, cuộc đời này. Các bạn thách thức Thiên Chúa và muốn Thiên Chúa thi hành những “luật (lệ)” người đặt ra “khi xưa”. Muốn Ngài thi hành ý “Ngài” cho các bạn thỏa lòng (là những kẻ thách thức, chống lại người) như những điều chép trong Kinh Thánh “bịt tai không nghe hay sao”. Các bạn. Các bạn được bao lâu. Tôi hỏi các bạn. Các bạn có chấp nhận là con người với khuôn mặt “người” Thiên Chúa, (đấng tạo hóa) tạo ra cho các bạn không? Hay các bạn muốn nói là Thiên Chúa sai khi tạo ra các bạn và các bạn không cần Thiên Chúa nữa, giống như các bạn (“không cần gì, những gì, những thứ gì trên cuộc đời này, các bạn). Tùy các bạn. Tôi trân trọng và quý giá các bạn, những ý tưởng từ các bạn, từ “Thiên Chúa”. Nhưng có một sự thật là nếu ai đụng tới hạnh phúc của mỗi người chúng ta (bạn) (loài người) , đụng tới những người cần giúp đỡ, yếu hơn (các bạn). Thiên Chúa cho chúng ta biết cha mẹ, những người làm lớn trong xã hội đã làm những gì để bênh vực kẻ yếu, để duy trì công bằng trong xã hội và “thế nào là mạnh yếu”. Suy nghĩ hay không suy nghĩ. Tùy các bạn. Các bạn muốn là gì. (“Tôi là nhà tiên tri, ngôn sứ” tôi đã cố làm những chuyện tôi có thể. Các bạn cũng thấy rõ là tôi không ghét ai. Nhưng các bạn là những kẻ im lặng, dửng dưng như vô can thì Thiên Chúa đau xót khi tạo ra những kẻ có khuôn mặt (là những con người) con người đến như vậy. Các bạn “im lặng để xem “tôi làm gì” cuố sách nhỏ này trong khi nhiều (người) con người sa ngã. Các bạn trong những năm tháng vừa qua. Bao nhiêu bạn trẻ đã chịu những gì. Các bạn đã làm hư hỏng biết bao nhiêu con người vì sự vô tâm của các bạn. Các bạn là những vật vô tri còn đúng hơn.Thế giới loài người nghiêng ngả vì sự … (…) (…) của các bạn. Các bạn nào đã xa “nhà” và muốn quay lại “Thiên Chúa vẫn đón nhận nếu còn (“có thể”) “tùy theo”. Thế giới này là thật hay ảo, tùy các bạn nhận định. Tùy các bạn chọn đường để mình đi “tôi không nói gì” Tôi nói sự thật và đi theo (chân lí) tôi không sợ gì cả. Tôi xác định một điều. Thiên Chúa là đấng tạo dựng và Ngài làm những gì theo “ý Ngài” và mọi sự để phục vụ con người. Ai muốn theo đường nào thì đi. Nhưng thế giới này là thật và các bạn muốn làm gì. Người ta giử, người ta giúp các bạn. Thiên Chúa đã làm gì để giúp , để khuyên các bạn. Cho các bạn những gì, bao nhiêu điều rồi. Các bạn đang làm gì. Loài người đang làm “gì?”. Các bạn đang làm (cái gì) gì, “ý định gì của các bạn đó, các bạn. Những con người vô tâm (…) kia ơi…?.

Kinh Thánh đã viết cả. Hãy theo những gì trong lịch trình của các bạn, (thấy đúng đắn mà làm). Tôi về phe của các bạn. Tôi thấy không có ai là xấu. Cứ coi nó là như vậy đi “:Hãy sống theo luật của Thiên Chúa, (những con người dũng cảm) vì lời “Chúa hứa trong Kinh Thánh, các bạn. Ai coi thường, khinh dễ, ai dám ghét bỏ các` bạn. Các bạn mang hình ảnh người, linh hồn của một con người. Thiên Chúa làm gì mà không được. … …