Thánh Thần hay “là Thánh Linh?”

 

Các bạn, tôi xin nói về “cách các bạn gọi “Thiên Chúa của “tôi (chúng tôi)”.

Trong các bản dịch tiếng Anh . Các nhà Phiên dịch làm việc trong các cơ quan công giáo trên thế giới (các nước nói tiếng Anh) đã rất kín kẽ “khôn ngoan” khi gọi tên Thiên Chúa Ngôi Ba là : “Chúa Thánh Thần”. Chứ không phải Chúa Thánh Linh (Thánh Linh Hồn).

Từ spirit (tinh thần – tâm hồn – thần khí (linh hồn thần thánh – linh hồn (của) thần linh (thánh – thần – thần thánh (thần -thánh)) rất khác từ soul (linh hồn). Sao lại (“ai” lại có thể) “dám” gọi “một cách bất “xứng” như vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *