Điều gì quan trọng hơn (nhất). (những gì có giá trị và đáng giá). Lỗi phạm (do đâu). Sức mạnh của Thiên Chúa để làm gì. Thiên Chúa nhỏ mọn và người tội lỗi không thể được tha (và sạch tội) sao? Thiên Chúa nhỏ mọn như những người trên đời này sao.

Các bạn, tôi đã xưng thú với các bạn lỗi phạm của tôi. Lỗi phạm mà nhiều người nghĩ rằng do tôi (lỗi tại tôi). Bây giờ tôi xin nói thẳng và nói thật với các bạn. Các bạn tự suy nghĩ các bạn xem nếu như tôi làm cuốn sách nhỏ này cho các bạn. tôi sẽ có lợi gì. Tôi có lợi lộc gì không khi làm “cuốn sách nhỏ” cho các bạn nếu như không có Thiên Chúa (trả cho những gì tôi “làm”). Tôi nói thật tôi không cần phải lao tâm khổ tứ (không phải lo lắng gì cả) nếu không sống theo luật của Chúa trời. Tôi có lợi lộc gì hay là cần gì từ các bạn. Các bạn “suy nghĩ những gì tôi đề cập đến nhé”.

Sự thật là cuộc đời tôi “ở trong tay Thiên Chúa” người cũng cho tôi tự do nhưng cũng có những lúc tôi “là mình” vì các bạn không hiểu “ý của người hết đâu” và ý của tôi cũng có thể “không đúng (tùy các bạn suy nghĩ)”. Nhưng những gì trong cuốn sách nhỏ này tôi nghĩ một số bạn (có thể sẽ cần) -có thể là một số con người “cũng giống giống (như) tôi” không được giỏi,…(có nỗi lòng không nói chờ vào công lí của Thiên Chúa hằng sống của chúng ta! 

Cuộc đời này bởi vì Thiên Chúa đã “ngự (xuống) bên tôi” nên tôi dám “làm tất cả những gì tôi thấy phải làm để được như ý Ngài vì Ngài là Thiên Chúa và là chổ tôi trú thân “dựa dẫm (nương tựa)”. Tôi có thể làm tất cả những gì mà ngài “cần tôi làm [trả giá bao nhiêu tôi cũng chịu (vì tôi tin tưởng ngài)]. Sự thật thì tôi “cũng xin nêu lên chút đỉnh”  để các bạn “biết về tôi và đỡ “hiểu lầm về Ngài”.

Sự thật thì ai mà biết “đến Thiên Chúa” mà không muốn có “sức mạnh của Thần Khí (sức mạnh của Đấng bảo trợ) các bạn!

Tôi xin được nêu lên những gì tôi suy nghĩ trong tâm tư (thâm tâm) của mình! Các bạn có tin hay không nhưng linh hồn “con người (tinh thần), mọi việc “làm” (tôi đều trong “tay Thiên Chúa”). Có nhiều khi tôi không hiểu rõ “ý Ngài”, có thể tôi không được “hoàn toàn (như ý người muốn “hoàn toàn” nhưng tôi cũng đã “cố gắng trong “phạm vi những gì tôi hiểu và khả năng tôi có thể “làm được”. Tôi “sợ những gì, có lẽ các bạn hiểu và biết”. Các bạn “tìm hiểu (mọi chuyện) những việc các bạn cần biết một cách “trực quan” rồi hẵng suy nghĩ tìm ra chân tướng, “nhìn nhận vấn đề cho đúng đắn. Thiên Chúa nhân lành hay “như thế nào?”. Các bạn có hiểu và “biết được ý định của Thiên Chúa không?”. Các bạn nghĩ con người trên đời “ai hoàn hảo và không phạm tội (khi là con người trên đời này, các bạn)”

Sự thật tôi “có thể đã được Thiên Chúa động tới”. Ngài đã cho tôi “một con đường của (riêng) mình tôi” vì “trên cuộc đời này (tôi đã chịu những tổn thất về nhiều mặt và tôi đã từng là một con người trong số “những con người ngoài lề xã hội”. Thiên Chúa đã “làm tôi trở thành một con người “ở đáy, cùng tận của xã hội và cho tôi trờ “thành người theo ý Người (con người mà Ngài “thấy tốt cho tôi “theo ý Người và tôi có thể hoàn thành những việc mà Ngài tin tưởng “giao phó như ý Ngài muốn”, tôi chẳng là gì (chỉ như ý ngài mà thôi). Tôi không là gì (các bạn hiểu cho tôi nha!).

Thiên Chúa là chủ nhân (người muốn làm gì thì Người làm vì Người là chủ nhân của cuộc đời (của thế giới). Các bạn cũng biết rằng Thế giới trải qua hơn 2000 năm qua nhiều “biến cố của Thế giới mới có cuốn sách nhỏ đến tay các bạn”.

Các bạn đừng nghĩ tôi quý chuyện nam nữ (xác thịt) hơn chuyện “đền thờ của Thánh Thần (sức mạnh của Thần Khí)” chỉ tại người ban ơn (chọn và muốn tôi là con người như vậy để hoàn thành “Cuốn Sách Nhỏ “này (cho Ngài : như người). Tôi là con người do Thiên Chúa lựa chọn và đặt để. “Tôi mong các bạn hiểu “cho tôi” (để làm vừa lòng Thiên Chúa tôi hi sinh thân xác là đền thờ hay “có ít ơn Thần Khí hay “như thế nào đi chăng nữa (mà vừa lòng Thiên Chúa” (hay bất kỳ điều gì Người muốn tôi hoàn thành, “tôi cũng gắng hết sức để làm” dù đánh đổi bằng “điều gì (miễn theo ý Người) và lương tâm của một kẻ hèn mọn (con người như tôi).

Chuyện cũ

Các bạn; các bạn “còn hoài nghi tôi” thì các bạn có thể hỏi thăm những con người “có đạo ở Lương Hòa Thượng” hay đi lễ chiều Chủ Nhật ở Lương Hòa Thượng nơi đây. Năm 2002 vào một buổi chiều (lễ) : một buổi lễ vào chiều Chủ Nhật * ở Lương Hòa Thượng (vào một ngày khoảng gần cuối tháng tám năm 2002) “có một người không liên quan đến buổi dâng lễ của các bạn (từ ngoài nhà thờ) đi vào -bước lên bục giảng thuyết của các bạn “định phát biểu, định nói (điều gì đó) không rõ” nhưng bị một người của các bạn (một trong những con người có trách nhiệm nơi đây) nắm tay lại và đưa ra ngoài – không cho phát biểu. “Không biết các bạn có còn nhớ hay không”, tôi biết các bạn “vẫn còn nhớ (và không muốn tôi nhắc đến chuyện này)”, các bạn muốn tôi “quên nó đi” và không muốn nó “được nhớ đến hay nhắc đến “một lần nào trong đời chúng ta nữa”. Các bạn mong tôi mất trí mà quên đi hay “làm sao (?) phải không? Tôi vẫn nhớ Thần Khí của Thiên Chúa cho tôi biết là nên “lên” bục (giảng) của nhà thờ các bạn “nói những gì tôi cần nói (nếu được)” (và tôi đã “từ khu vực ở ngoài” bước vào bên hông nhà thờ và vào trong khu vực phát biểu (thuyết giảng) của nhà thờ “một cách (hơi) đường đột”. Nhưng các bạn không cho tôi “phát biểu điều gì” và người (có trách nhiệm ở khu vực này) của các bạn đã dẫn -đưa tôi ra ngoài. Tôi vẫn còn nhớ về chuyện đó, “tôi không nói (không nhắc lại) sợ các bạn “quên mất (!)”. Tôi không biết các bạn nghĩ gì vế “trường hợp đó”. “Tôi không có quên đâu!”. Nhắc lại hy vọng các bạn sẽ “nhớ”! Người đi lễ “lúc đó” không nhiều “nhưng người ta (nhắc lại) và đồn cũng “nhiều (đến tai tôi)”. Sau này có những con người chế giễu (chọc ghẹo tôi) những năm sau này trong công ty của tôi bởi những người cùng địa phương tiết lộ. “Tôi cũng thắc mắc là tại sao họ lại “biết và nhớ cái chuyện cỏn con đó”. “Những chuyện này sao các bạn “đó” lại biết hay nhớ và nhắc đến (tôi rất lấy làm lạ), cái chuyện nhỏ như vậy; các bạn đó nên quên và không nên có ai nhắc đến hay nhớ đến “đi chứ”. Đằng này “câu chuyện được nhắc đến bởi những người bạn xa lạ (khác địa phương) bởi những người “làm (cùng địa phương với tôi kể lại) trêu đùa tôi nhằm thử thách “trí óc hay thần kinh của tôi (xem có ổn định không? Họ cho rằng tôi “điên khùng” nên mới làm vậy (nhắc lại là xem phản ứng của tôi và ngạo (nghĩ rằng) tôi lúc đó tôi bị điên [mất trí (!!!)]”. Nhưng họ thấy tôi “quá bình tĩnh, cứng cỏi…” khác xa những gì “họ nghe kể (nên không ai nhắc đến nữa). Tôi nghĩ trong lòng họ nghĩ “tôi bị uẩn khúc gì đó (hay bị đặt điều…) nói bậy về tôi (hoặc những lúc đó tôi không có trí nhớ (bị bệnh thần kinh) những lúc đó (những lúc như vậy) chăng (!). Tôi “không (bao giờ) quên được đâu! nếu còn tỉnh táo”. Câu chuyện này “được đồn thổi ra ngoài” bởi những con người cũng “không lấy gì làm mộ đạo (tôi nghĩ các vị có những chức vụ quan trọng hay “những con người có chổ đứng trong cơ quan công giáo; những con người hay đi lễ (nắm bắt các thông tin trong giáo xứ…) sẽ biết về “chuyện này” ?

* Tôi vẫn nhớ là chủ nhật (chiều chủ nhật) nhưng tôi sợ các bạn không hiểu mà xảy ra những chuyện không hay (người đi lễ những khi đó “rất ít”) không như bây giờ nên bài viết trước “tôi làm” tôi đã để là “(chiều) thứ bảy” cho hợp lý để “đỡ phải ngượng ngùng cho -khoảng thời gian xao động, xám xịt về lòng tin của (người theo Thiên Chúa giáo) chúng ta cũng như những người theo Thiên Chúa giáo ở các nơi trên Thế giới”… Để các bạn những thế hệ (những lớp) sau này dễ hiểu và cũng nhằm để các bạn những thế hệ sau này dung hòa “lời lẽ của tôi một cách yên ẳng …(trong) hòa bình, ôn hòa, khỏi vướng mắc về hành động “của tôi (dễ gây ảnh hưởng) vì lòng người trên cuộc đời này hay tính và đi vào những “hướng !”…”; Tôi chỉ muốn nói để các bạn “xem, hiểu những gì tôi nói đến (mà không bị sốc); cũng để khỏi phải áy náy [khi xúc phạm tới (việc hoạt động của) nhà thờ…sau sự kiện 11-9 (Thế giới) một thời gian và sự ảnh hưởng bởi các thông tin của truyền thông : sự chiến đấu, phản đối của Thế giới Hồi giáo với Thế giới và sự ủng hộ của các lực lượng (vũ trang) Hồi giáo với Thế giới, những hình ảnh “đẫm máu, ghê rợn (kinh người)” truyền thông vô tình đưa lên truyền hình “gây sốc nặng” khi lòng tin “đặt về những con người” mang danh theo Thiên Chúa]”, giử danh dự của chúng ta tại đây trước các “thế hệ sau này”;…nhưng chỉ sợ các bạn bắt bẻ tôi và “nói xúc phạm về tôi (người được Thiên Chúa thương (thương xót), nhớ đến”. Nên “nay” tôi xin mạn phép đưa mọi sự thật ra để các bạn không bắt bẻ – áp đặt, áp chế (tiêu diệt lời lẽ của tôi) vùi dập, vứt (bác) những lời lẽ những tôi đề cập đến lâu nay vì những việc nhỏ nhặt hay “vì lòng độ lượng (cảm thông) của tôi mà hại đến “công trình của Thiên Chúa (chúng ta) sau này! 

Những lời giải thích : thừa nhận, thú nhận của tôi với những con người sống tại Lương Hòa Thượng cố chấp, không cho tôi giải thích trước họ (muốn quy chụp – xúc phạm – bêu rếu tôi). Mong được tha thứ sau khi được “trình bày (giải thích)”.

Các bạn (các bạn, những người dân ở họ đạo – xứ đạo Lương Hòa Thượng nơi này đã dồn tôi vào chân tường – cộng với sự giúp đỡ của con người giử vị trí đứng đầu trong giáo xứ có “thù với tôi” : cuốn sách nhỏ “đã bị giam hãm (kìm kẹp) trong thời gian qua. Những người dân nơi đây nhiều con người “nơi đây” ngụy biện – họ tìm những lý do “để” bắt bẻ tôi và tìm cách thoái thác trách nhiệm của mình (đổ trút “trách nhiệm” lên tôi, họ nói “láo” (nói dối). Họ chỉ “muốn đề cập một phần của khía cạnh” : soi vào một “mặt xấu của tôi như cách họ nghĩ (tôi là người xấu). Còn những gì tôi định giải thích thì họ “không có “ý muốn” nghe tôi hay cho tôi được quyền giải thích ví như “một con người” phạm tội thì không cần “biện hộ” và “cái lời tôn giáo mà họ theo (họ chỉ theo, chỉ nghe mà không biết suy nghĩ (đúng sai) mà “họ chỉ theo thôi (theo như một khối thịt “không biết suy nghĩ“). Thật sự không biết những con người “này” nghĩ gì. Tôi chỉ thấy là họ là những kẻ “muốn hại những người khác và chẳng đạo đức (chẳng coi Thiên Chúa ra gì) vào đạo – tham gia với những mục đích gì (?!…) không “ai có thể hiểu được!”. Nếu Kinh Thánh viết nguyên bản “như vậy” mà con người ai tin theo (theo đúng, đủ một trăm phần trăm như Kinh Thánh “chép” thì tôi không “biết nên nói cái gì nữa (con người đó không hề có suy nghĩ (nhận thức); vậy họ đang tin điều gì(?!). Vậy là “các tôn giáo họ cũng đều có thể theo và không có tôn giáo nào là đúng cả” tất cả các tôn giáo : “tôn giáo nào họ cũng theo (như những người thuộc các tôn giáo khác (những người theo các đạo khác. Họ tin (họ theo) và họ “bị thay đổi” và họ chỉ “tin” điều họ theo là đúng; Họ suy nghĩ “thế nào (?)”  và bọn họ như thế nào; Các bạn nghĩ đi -các bạn cũng biết “họ là ai, họ như thế nào và họ theo “tôn giáo” là như thế nào và “họ sẽ đối xử với “người khác như thế nào (?)” : như “cách mà những con người thuộc các tôn giáo “khác” đang theo đạo của họ vậy, các bạn!”).

Tôi xin đem những gì trong góc khuất của cuộc đời tôi ra “xưng thú” với các bạn – dù rằng tôi không muốn (vì đây là quyển sách viết cho mọi con người : “không nên nêu gương xấu vào đây”. Nhưng các bạn “làm sai mà không biết sửa – bức hiếp, coi thường, không tôn trọng tôi (vờ vịt : không nghe tôi giải thích, không tin tưởng tôi (người được thần khí giúp sức, dồn tôi vào bước đường cùng nên tôi xin đem ra những “cái việc đen tối của tôi theo như các bạn được biết (hay chưa được biết) để nói với các bạn (các bạn có thể hèn nhát nhưng tôi thì không “cần (những thứ quý giá (vật chất) và những thứ đạo đức “rẻ tiền” của các bạn đâu! (những con người làm trong các cơ quan Công giáo “biết tôi làm Cuốn Sách Nhỏ và những con người (theo đạo) biết tôi có “liên quan” đến Cuốn Sách Nhỏ này”.

Bây giờ xin lật lại quá khứ (những “nỗi đau (nhục nhã) – yếu hèn cần được chôn giấu nhưng các bạn “muốn đem những điều “khuất lấp” (cần chôn giấu – tránh né trong cuộc đời mỗi người) trong con người đau khổ, tổn thương “như tôi” ra đánh đổi để “công lý (những sự thật) được đưa ra ánh sáng. Dù có đổi bằng bao nhiêu “điều (một mình tôi chịu còn các bạn (những con người trên đời được “giải thoát (cứu rỗi) -tôi cũng sẵn sàng đánh đổi, các bạn.

-Sự thật thì tôi cũng “bất ngờ”, ngỡ ngàng khi Đức chúa Ngôi ba hiện ra với tôi (trong tình thế vào lúc đó), tôi “hơi ngỡ ngàng” vì tôi biết trong Kinh Thánh có viết câu “thân xác con người là đền thờ của Thánh Thần”, con người của tôi : “tính tình; lương tâm của tôi là một người bình thường”, con người của tôi là một con người có tính nhân bản ((có lòng xót thương -[thương những con người khổ : khốn khổ (khổ hơn mình)]. Tôi “rất buồn bã” vì khuôn mặt của mình không “được đẹp, láng như những người khác” mà tôi thấy họ có làn da “bình thường, xinh đẹp” : mặt tôi bị nhờn -mồ hôi dầu – lúc “đó” tôi chưa biết cách khắc phục! (!!!). Tôi cứ nghĩ “mình bị nóng gan, bị nhiệt gan!!!” và khó chịu khi (bản thân) cứ bị hoài [mặt cứ ra mồ hôi nhờn (dầu) và “nóng mặt” khi ăn các loại thức ăn “nóng nảy” (có tính nhiệt “làm mặt tôi nóng như vậy”. Tôi nghĩ do số phận làm con người ta bị “nổi những mụt mụn và xấu, làm con người ta xấu và sẽ không bao giờ “khắc phục (được)” (tôi hờn và căm thù những người làm tôi ra), tôi rất đau khổ khi thấy các “loài động vật (sinh vật) và con người (nhiều người) không có mụn. Nhiều loài sinh vật và những con người khác rất đẹp đẽ; “còn chúng tôi [những người có mụn thì ghê tởm (xấu xí, dơ bẩn…)] : mặt tôi bị mồ hôi dầu nhưng tôi không biết cách “trị” (rất đau khổ, các bạn) … Khi tôi ăn các thức ăn “có tính nhiệt cao (nóng gan)” thì mặt tôi bị nóng và mặt tôi xuất hiện nhờn những lúc đó tôi cũng không hề để ý (vì mặt mình ra mồ hôi nhờn) và tôi nghĩ là do gan, nó làm tôi khổ “trong biết bao nhiêu năm trường, dài đằng đẳng”. Những năm tháng đó “vô cùng” khủng khiếp [những năm tháng “đó” là những khoảng thời gian “địa ngục” đối với tôi, các bạn (!)]. Tôi không “muốn nhắc đến” nhưng các bạn ở Lương Hòa Thượng nơi này “ép tôi ! (!!)”.

Ai đời “Thiên Chúa lại hiện ra với một người (bị mụn dơ bẩn và ghê tởm như tôi) bị “vứt bỏ” (như tôi)”. Tôi cũng không ngờ.

Năm tôi 15 tuổi thì buồn gia đình (ba tôi) la tôi… tôi bỏ nhà đi bụi một buổi tối và bị một người dụ tôi “quan hệ” làm tôi nghĩ mình thất thân (một người đàn bà làm nghề (gái) đứng đường vì tò mò khi vừa “mới lớn” – tôi đã “thất thân” sau lần này. Sau này “tôi rất đau khổ (vì câu thân xác con người là đền thờ của Thánh Thần trong Kinh Thánh) – tôi nghĩ mình là một kẻ “ghê tởm và dơ bẩn vì kết thân (một lần) với gái bán dâm dù chỉ một lần;

Mẹ tôi có “một cuốn Kinh Thánh hình ảnh (trước đây)”. Một quyển sách to “nói về những câu chuyện trong Kinh Thánh” có kèm hình ảnh rất lí thú khi xem quyển sách này. Nhưng tôi cũng tin về luật luân hồi (Phật giáo) mà nhiều người “theo” với luật đầu thai (luân hồi) và các vị thần Châu Á khác của họ ba tôi bị ảnh hưởng và bên nội tôi hình như mọi người (bên nội) đều theo đạo (Phật)! nó cũng ảnh hưởng đến tôi (tôi cũng từng nghĩ mình là người trong “vòng luân hồi” như những người – những thần tiện, con vật ở mọi cõi như “vòng luân hồi (họ tưởng tượng ra) và mình cũng không có trách nhiệm gì với bản thân (gia đình), người thân và với mọi người khác trên đời. “Tôi cũng biết là nhiều người chết trong các cuộc chiến tranh những thời xa xưa và “luật luân hồi” có ảnh hưởng, có lý gì đó (“những người trên đời – người ta mới tin). Và tôi “tiếp cận với những thành tựu của khoa học hiện đại của “con người (loài người)”. Những công trình nghiên cứu của khoa học “nói rằng con người được tạo ra một cách tình cờ (vô tình) của tự nhiên từ một loài vượn cổ (vượn người) ở phương nam nào đó. Sau này giới khoa học “công bố” là tìm thấy hóa thạch người (vượn) cổ, tổ tiên “loài người” tại Phi Châu. -Con người tôi ngu cỡ nào thì tôi cũng “nhận biết” – có một đấng tạo hóa (tạo ra) và nhìn thấy tôi vì tôi thấy mỗi con người hoàn toàn khác nhau và con người “sinh ra để hưởng phước” : ăn uống, phiêu lưu, có tình cảm (yêu đương), duy trì nòi giống; vui chơi, giải trí ,… Tôi biết mắt , tai, mũi (tay chân) tôi là một chuỗi phức tạp của “tạo hóa” đã dựng nên tôi và tôi “tin rằng” mắt tôi thấy đường là “một điều không đơn giản” và tôi có hai con mắt, hai lỗ mũi, hai tai (hai tay, hai chân). Ai mà tạo ra tôi (cho con mắt tôi thấy đường) và các loại màu sắc trong tự nhiên rực rỡ và giúp tôi có thể “thấy, sờ, nghe, ngửi…” và hệ thần kinh của tôi và những “người khác” có thể suy nghĩ (cảm nhận), suy tưởng (tưởng tượng), mơ mộng (nằm mơ),… Tôi nghĩ không đơn giản khi “có mặt trên đời” và tôi may mắn khi được “làm một con người hoàn chỉnh (là con của ba mẹ tôi) và thế giới loài người đang chờ tôi khám phá -chinh phục những gì trong tự nhiên như các con người “văn minh (thuộc thế giới tiến bộ; văn minh của mình đã từng “làm (trước đây)” và cũng phải duy trì “nòi giống (cho hậu thế)” để dòng giống tôi (ba mẹ, gia đình tôi) không tuyệt chủng [trên cuộc đời vô tri (vô chủ) theo luật “luân hồi” : ở Châu Á (của chúng tôi)]. Tôi thấy (biết) khoa học không nói láo và tôi “biết” đạo đức khoa học cấm “những gì”, viết những “gì”. Tôi “thấy” là Kinh Thánh viết “Thiên Chúa lúc đầu chỉ có ông Adam và bà Eva (vậy con của họ sau này “là từ đâu ra”) vậy “loạn luân (của con người) là hợp pháp là “bình thường (không cần (có) khoa học là đúng à(?!). Thế giới sẽ ra sao khi không có những công trình khoa học “được nghiên cứu (tìm tòi) khám phá trên cuộc đời này!

-Kinh Thánh viết Chúa tạo ra thế gian (thế giới loài người) trong bảy ngày. Khoa học “chứng minh” trong “bao nhiêu ngày các bạn cũng “biết rồi”. Bảy ngày, bạn nghĩ sao (có phải là bảy ngày thật sự (trắng đen) của con người chúng ta hay là bảy ngày “từ Thiên Chúa của chúng ta (muốn mọi người suy nghĩ) các bạn.

Tại sao một “quyển sách” quan trọng như Kinh Thánh lại “thiếu” chép không đúng (không có loài khủng long và các loại sinh vật của những kỷ nguyên -những nguyên đại này, các bạn). Tuổi của mặt trăng, mặt trời và các vì sao trên bầu trời các bạn có thể “tự tìm hiểu”, các bạn!

Nhiều câu chuyện “có thể được giải thích” vì Đức Chúa Thánh Thần đã “hiện ra với tôi”.

Nhiều con người trên đời “chỉ quan tâm đến tiền bạc, của cải (vật chất) mà họ bịt tai không nghe lời Thiên Chúa (làm ngơ), chờ ngày về “nước Thiên Chúa”, các bạn. Như “họ đã làm ngơ và đổ “lỗi (trách nhiệm)” lên tôi và bắt bẻ “lời lẽ, con người của tôi (làm ngơ) sợ tôi giải thích không muốn nghe tôi giải thích vì sợ những lời lẽ tôi là đúng đắn mà “chúng chỉ bịt tai một cách chủ quan và tìm những lý lẽ đê hèn để bắt bẻ tôi (chúng không chịu thừa nhận (không chịu chấp nhận rằng “Thiên Chúa (Ngôi ba) đã hiện ra với tôi, “các bạn””. Không biết chúng nghĩ chúng “là gì (là “ai”) và cản những gì “từ Thiên Chúa” cản trở “công lý từ Thiên Chúa” đem các “điều phải (sự công bằng) cho những con người trên cuộc đời này! bắt bẻ “Thiên Chúa chúng ta (một cách vô dụng) bất lực!”.

Mong các bạn đừng quên KInh Thánh “có viết : Ai xưng thú tội mình “sẽ được tha thứ -kẻ ấy làm gì cũng thành công; các bạn. Các bạn thấy những lời của tôi “là không đúng (sai trái chổ nào) các bạn. Các bạn đang nói chuyện với ai và các bạn có chịu “được trách nhiệm của mình hay không?”. Các bạn thấy “tôi không xứng” chổ nào? Thiên Chúa hiện ra với tôi “từ bao lâu rồi và “người sai” cần các bạn chỉ vẽ (phải nghe lời các bạn) hay sao (?). Các bạn đứng về phe sự thật hay sao?

Tôi cũng không trách các bạn được, “những con người” đã hiểu lầm tôi có cớ “bắt bẻ tôi” mà không tìm hiểu rõ “mọi chuyện”. Tôi sẽ giải thích cho các người rõ mọi chuyện khi tôi “thấy cần”. Tôi thấy “các con người nơi đây (có những con người qua đê hèn” nghĩ rằng bắt bẻ được tôi). Tôi sẽ giải thích vào “khi khác”, “các bạn đã sai hoàn toàn rồi mà còn cản trở tôi!

Các bạn “biết rằng tôn giáo Thiên Chúa của chúng ta hay bị chỉ trích vì những sự can thiệp quá sâu vào cuộc sống về nhiều mặt trước đây của con người tại “những quốc gia Thiên Chúa giáo ở phương Tây”. Như việc ép buộc nhà khoa học Galilê phải từ bỏ công trình (thuyết Nhật tâm) của ông (đây là điều làm giới khoa học và những công dân của “thế giới tiến bộ, văn minh (những công dân hiện đại của Thế giới -những con người theo “tự nhiên” không tin vào sự vớ vẩn của Kinh Thánh và “những sự tàn ác, gian tham của con người trong quá khứ, sự tàn ác gian tham của các vị vua và những người có quyền lực của các “triều đại” của loài người những “thời đại cổ (xưa), cũ (lạc hậu) trước đây, những sự ức hiếp, áp bức

Nghe “đến cái đoạn một con người đã “từng quan hệ” với gái mại dâm mà còn “đòi (có thể) làm một “tiên trí (ngôn sứ) của Thiên Chúa” . Tôi biết các bạn sẽ “cười mỉa mai (khinh bỉ – kinh tởm “tôi”) và cho rằng “các linh mục và “các chức sắc ở Lương Hòa Thượng đã làm đúng nhiệm vụ của mình [(làm đúng nhiệm vụ của họ) (!)]” và nhiều người sẽ “nói (nghĩ)” rằng tôi “nói sai” hay nói dối. Trong Kinh Thánh Luca cũng “có đoạn viết : có một “người phụ nữ tội lỗi đến bên Chúa (khóc lên chân Ngài) hôn chân Ngài và lấy tóc của mình lau chân “Ngài”. Chúa Giê su cũng “bảo với người phụ nữ này” : “- Tội của chị đã được tha!; …lòng tin của chị đã cứu chị, hãy đi bình an!” ,

Cùng trong “phần sách về người phụ nữ tội lỗi trong “sách Luca”. Trong Kinh Thánh Luca cũng có những đoạn viết (những đoạn chép) này (xin các bạn xem dùm) những đoạn (K-T) có “sẵn” trên mạng 

Tranh luận về việc ăn chay (Mt 9; Mc 2)

33 Họ nói với Người: “Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống!”34 Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?35 Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay.”

36 Đức Giê-su còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: “Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ.

37 “Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư.38 Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới.39Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói: “Rượu cũ ngon hơn.”

Bài giảng khai mạc. Các mối phúc thật (Mt 5)

20 Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói:
“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,
vì Nước Thiên Chúa là của anh em.

21 “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,
vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc,
vì anh em sẽ được vui cười.

22 “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa.23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.

Các mối họa

24 “Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.

25 “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói.
“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.

26 “Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.

Yêu thương kẻ thù (Mt 5,38-48; 7,12)

27 “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em,28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.29 Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong.30Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại.31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ.33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế.34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng.35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.

Phải có lòng nhân từ (Mt 7,1-2)

36 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”

Mù mà lại dắt mù. Cái rác và cái xà (Mt 7,3-5)

39 Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi.41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra”, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!

Cây nào trái ấy (Mt 7,15-20; 12,33-35)

43 “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho!45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.

Phải thực hành lời Đức Giê-su dạy (Mt 7,24-27)

46 “Tại sao anh em gọi Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!”, mà anh em không làm điều Thầy dạy?

47 “Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai.48 Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc.49 Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành.”

Đức Giê–su dùng bữa với những người tội lỗi tại nhà ông Lê–vi (Mt 9,10-13; Mc 2,15-17)

29 Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài.30 Những người Pha-ri-sêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-su rằng: “Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?”31 Đức Giê-su đáp lại họ rằng: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.32 Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.”

Các bạn “làm trong các cơ quan công giáo”, những người dân nơi Lương Hòa Thượng “nơi đây” vui mửng vì “bắt bẻ” được tôi.. Nghe thì có vẻ to tát (nhưng tôi cho các bạn thấy Thiên Chúa nhân từ với tôi). Và tôi không phải là kẻ trác táng hay [thường (hay)] có những ý nghĩ xấu xa. Tôi cho các bạn biết không phải để “phá hủy những gì trong Kinh Thánh” nền tảng của con người. Tôi “mong các bạn suy nghĩ”. Thời đại của tôi là thời đại không như “(những) thời đại sau này” : thời đại các bạn “tiếp cận với các phương tiện liên lạc (thông tin), (…) và các phương tiện để tham gia giao thông (di chuyển) với giá rẻ. Khoa học phát triển và các bạn được kết nối bằng “mạng điện thoại cùng nhau”. Tôi không “trách các bạn” vì các bạn không “hiểu cho tôi”. Ở “thời đại tôi (bạn sẽ làm gì)” khi không “có gì”, không biết gì (sách báo khô khan). Tôi không phải “không như các bạn (hiện nay) : không biết yêu, không có “tình cảm” như các “cô bé” – các “cậu bé” hay bày tỏ mình “trên mạng” thỉnh thoảng gây sốc “trên mạng”…

Thời đại của tôi “trước đây (trước khi có mạng internet)” : “thông tin bị kiểm duyệt “rất gắt gao”. Không “phải ai cứ thông tin (nào) đưa lên là đưa (không phải “ai” cũng được có “dấu ấn của mình trên các ấn phẩm của nghành “truyền thông (thông tin-văn hóa)”. Cộng đồng mạng không có khi không có google, mạng xã hội, face book… như khi mạng internet “được cho phép sử dụng và phổ biến (sau này)” . Những bạn trẻ “như tôi” thắc mắc”, tò mò về chuyện giới tính và “biết bao nhiêu con người” mà những “lúc” khoa học, y tế, nhận thức (kinh tế), ý thức (giáo dục) về giới tính là một “điều” “ghê tởm” cấm được nhắc đến “bàn đến” nếu không vì lý do “sức khỏe “y tế”” như “hiện nay” thông tin (y tế) các loại thuốc ngừa (tránh thai), các “biện pháp “an toàn” (hiện nay) và “các thông tin

Về việc sử dụng tên của tiên tri Đanien thay tên ngôn sứ Gioan (vào khoảng thời gian trước)

Các bạn, quả thật tôi chân thành mong các bạn “làm ơn” bỏ qua cho tôi. Thời gian trước đây, tôi có sử dụng tên của tiên tri Đanien thay cho tên của ngôn sứ Gioan. Vì một sự tình cờ khi xem qua “Kinh Thánh” trước đây. Tôi thấy tên của nhà tiên tri Đanien rất hay và có sức hấp dẫn hơn “tên của ngôn sứ Gioan” nên Thiên Chúa cũng “rộng rãi”, cho tôi sử dụng “tạm tên của nhà tiên tri Đanien thay cho ông Gioan, ngôn sứ”. Nay từ Thiên Chúa : tôi nhận thấy là cần sử dụng tên của ngôn sứ Gioan thay cho tên của tiên tri  Đanien nên xin gửi lời nhắn đến các bạn và chân thành, tôi mong các bạn cho tôi nhận lỗi và xin các bạn (làm ơn) bỏ qua cho tôi vì tôi thấy cái tên của tiên tri Đanien rất là đẹp và huyền bí, phi thường nên Thiên Chúa thấy “vào khoảng thời gian : những lúc trước đây, tôi có thể cần sử dụng tên của “tiên tri Đanien để có thể “làm cuốn sách nhỏ cho hiệu quả nên cho tôi “mượn đỡ” tên của vị tiên tri này để có thể “làm cuốn sách nhỏ này để nó có thể hoàn thành được như hôm nay cho các bạn, cám ơn và xin được nhận lời tha thứ, (những lời thông cảm) của các bạn. Tôi chân thành xin “cám ơn các bạn rất nhiều, cám ơn các bạn đã chịu hiểu cho tôi

Tôi muốn được làm xong “Sách Nhỏ (này)”; làm một chứng nhân được kiểm tra một cách trung thực , xóa (hết) các hoài nghi (các câu hỏi) Thiên Chúa có thật hay không…

 

Các bạn , tôi cũng là một con người bình thường như các bạn mà thôi. Tôi không muốn làm “ai trong chúng ta, các bạn hay tôi mất thời gian nên nay tôi xin đưa ra những lời lẽ (những ý nghĩ của mình để các bạn hiểu những gì tôi muốn nói để chúng ta không phải mất thời gian và không cần gặp tôi để nói chuyện, các bạn.

Các bạn thân mến (yêu dấu) của tôi!

Chắc có lẽ các bạn thắc mắc một số điều. Hôm nay tôi sẽ giải thích cho các bạn hiểu một số “ít – những việc – những chuyện tôi muốn các bạn hiểu về những gì các bạn muốn biết về những chuyện tôi muốn giải thích để các bạn hiểu về các tôn giáo …!!!

Các bạn, có thể các bạn có thể hiểu (biết) -tất cả những gì tôi hiểu (biết) … (mà chưa nói ra) tôi mong các bạn hiểu cho tôi. Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm theo những gì “phải làm trên cuộc đời này.

Trước những thắc mắc của con người về Cuốn Kinh Thánh và những hoài nghi về những sự kiện trong Kinh Thánh và câu chuyện con người (những con người trên đời này) cần câu trả lời : “Thiên Chúa có thật hay không hay chỉ là giả thuyết (giả dối) hư cấu”. Những hoài nghi của con người cần “tìm ra lời giải”. KInh Thánh viết “vậy”, khoa học “khách quan và thực tế có thể tin tưởng được vì nó thực tế và tự nhiên “có thể tin tưởng được“. Kinh Thánh “viết (như vậy!). Nếu không giải thích (không hiểu “được rõ”, “không được giải thích” thì Kinh Thánh “thực sự” là một tập hợp mà bên trong nó là các câu chuyện (những sự điên rồ, những tập hợp của các câu chuyện phi khoa học “tội lỗi (những kẻ điên rồ của loài người), phi khoa học”. Những kẻ “có thể cho là điên (điên khùng); giả dối đã hơn hai mươi thế kỷ” vẫn theo tôn giáo này “đi ngược với khoa học mà không (không thể) “(giải thích được”, làm trò đùa cho những người theo “tự nhiên khoa học, những con người “tự do (thông minh) sắc sảo, đầu óc không bị (luật lệ) ràng buộc những điều trong Kinh Thánh không hiểu biết “được” kéo (bám – rút (cuốn hút lấy) dính (bám dính lấy)”. Họ vẫn nghi ngờ “mặc dù khó chịu” (họ vẫn theo dù (mặc dù) nhục nhã (“hoài nghi”) tởm -coi rẻ (ghê tởm) những việc những “điều chép ((những) lời chép) câu chuyện (những sự việc; hiện tượng, những vấn đề tưởng “bất di, bất dịch”, vô lý (trong Kinh Thánh) (được) con người chép từ ngàn xưa bởi “con người (trong loài người)”.

Nhiều người thắc mắc “tại sao Kinh Thánh viết như vậy mà khoa học chứng minh như vậy, nói như vậy” và Thiên Chúa có thật hay không hay chỉ là những “điều” – “những gì bình thường “Thiên Chúa Cũng bình thường như những vị thần của các tôn giáo khác trên cuộc đời này, “ngài cũng chỉ ((có thể) có thể chỉ) là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người trên cuộc đời này và con người làm nên tôn giáo chứ không phải thượng đế. Và tôn giáo là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người mà thôi như các nhà tư tưởng, các nhà khoa học “vô thần” nhận xét… (đề cập đến – phỉ báng (đả phá; công kích- vùi dập , chà đạp) khiêu khích,…nêu lên trước cộng đồng “loài người” (trước thế giới)) xưa nay. Tại sao các môn đồ (tông đồ) của Thiên Chúa và Đức Chúa Ngôi Hai lại chấp nhận một cái chết hèn hạ và nhục nhã khi xưa đến vậy. Vậy họ : “những tông đồ đó” – họ (đã) ngốc hay những con người đó họ đã “bị điên”. Chúa Giê-su và đạo của Ngài (tôn giáo của Ngài) đã chịu quá nhiều “nhục nhã, hiểu lầm, hiểu sai (hiểu quấy) và bị đánh đồng với “những tốn giáo khác bởi những người đang theo “đạo” -đang theo tôn giáo này. Và những người thuộc “tôn giáo khác hay những người thuộc tôn giáo này cũng như “những con người vô thần không tin tưởng (không theo) tôn giáo nào cả khi họ chưa tìm ra lí do để theo “tôn giáo (nào) đúng; thật” có lợi cho “con người (có lý do để theo ((là) sự thật; “hợp lí để theo (đi theo). Sự phủ nhận của nhà tiên tri của những người theo Hồi giáo (nhà tiên tri Môhammét) về những điều “được viết (chép) trong Kinh Thánh và cuộc đời Thiên Chúa Ngôi Hai và Thiên Chúa (!!!) cũng như các môn đồ và cái chết cũng như những việc họ làm trước đây với những lời còn “được viết (lưu giử, chứng nhận; là chứng nhân cho những sự việc thật, “những sự thật từ thuở nào trong Kinh Thánh” là một phép lạ qua thời gian với những sự kiện…

Bây giờ con người nên tin vào khoa học “theo khoa học hay theo Phật giáo hay theo lời của nhà “tiên tri Môhammét hay “tin theo “Kinh Thánh” hay (theo) “tôn giáo nào” hay “không theo tôn giáo nào (cả)” để sống “đúng” một cuộc đời của mỗi người trên “cuộc đời này” (cho đúng), các bạn. 

Thế giới đã qua hơn hai nghìn năm từ khi “Kinh Thánh được “viết (chép)” đến nay Kinh Thánh vẫn “còn đó” vẫn đủ để hiểu được.

Giử tâm hồn trong sạch! giải trí (bồi dưỡng tâm hồn)

 

Các bạn tôi là con người của “lớp thế hệ xưa cũ – tôi không hay, giỏi như các bạn – có thể tôi không biết tôi “(đã nói gì)” – góp ý với các bạn cái gì, liệu chúng ta có thiếu sót gì chăng khi bỏ lơ trách nhiệm với các bạn tuổi trẻ (các bạn nhỏ tuổi) thanh thiếu niên bây giờ như các thế hệ các bạn thanh niên “non trẻ” cũng có “những lúc vô tâm”, mất cảnh giác trước đây!.

Con người sinh ra cần được học hỏi và giáo dục. Nhất là trẻ em “độ tuổi ưa học hỏi (khám phá…) tìm hiểu nghiên cứu “các vấn đề, các câu chuyện (sự việc, hiện tượng ((những “gì”) những câu chuyện bổ ích trên cuộc đời này.

Các câu chuyện “(trong) truyện tranh” : những sự việc (hiện tượng trên đời (những câu chuyện tưởng tượng có “liện quan, quan hệ với cuộc sống có thể giáo dục cho “tuổi trẻ (giới trẻ) nhiều khi được con người “dựng thành truyện tranh, các tác phẩm truyện “thiếu nhi” nhằm giáo dục cho lớp trẻ (giới trẻ) những chủ nhân của “tương lai (của thế giới) sau này”. Chúng ta đã làm gì cho các bạn nhỏ (các bạn thiếu niên (thanh niên) để chúng có thể nghiên cứu học hỏi, “(tìm hiểu) khám phá” thế giới này rồi (các bạn).

Muốn xây dựng một tâm hồn (không đơn giản, cũng không “quá phức tạp” lắm. Chúng ta cần “tìm hiểu kỹ (những vấn đề này – các bạn).

Tôi đã “từng xem qua các câu chuyện “nhảm nhí (những thời xa xưa) nói về ” (Xì trum) tộc người nhỏ bé da xanh tí hon. (Các câu chuyện về những chú vịt (Duck tales)… các cuộc phiêu lưu trong “truyện tranh [“cũng như” trong phim hoạt hình (hấp dẫn của chúng)] trước khi có mạng internet và văn hóa “đọc, xem “trên mạng (như ngày nay). Không phải “những gì con người làm cũng đúng (có những thứ đáng tôn vinh nhưng cũng có những thứ đáng bị loại bỏ “lên án” vì những hành vi tiêu cực của nó (các bạn). Thường các câu chuyện “xưa” khi đăng người ta thường có những phần trích dẫn giới thiệu tường tận cho các bạn đọc nhỏ dễ nắm bắt và làm quen “với các câu chuyện giả tưởng”. Hay những câu chuyện mang hình ảnh của loài vật “cho vui nhộn” nhưng phản ánh “các câu chuyện của “thế giới loài người” một cách lí thú, dí dỏm (sinh động) mang lại “tính giải trí và giáo dục “cao” cho các em thiếu nhi, các bạn trẻ chủ nhân “tương lai của Thế giới sau này”.

Sau này tôi nhận thấy các câu chuyện (các tác phẩm truyện tranh không dành cho thiếu nhi (không dạy cho chúng “điều gì”, không sâu sát, không liên quan gì đến cuộc sống hay có thể giáo dục gì cho chúng qua các câu chuyện không có liên quan gì về thiên nhiên, các câu chuyện tự nhiên lý thú hấp dẫn). Tôi chẳng thấy các câu chuyện trong truyện tranh hay “phim hoạt hình (dành cho giới trẻ)” giáo dục – giúp các bạn trẻ tìm hiểu (nghiên cứu) thế giới xung quanh “được gì” mà “chúng (nó) cứ như “những liều thuốc độc (những hình ảnh (câu chuyện nhảm) những lời lẽ rẻ tiền, nhảm nhí “vô giá trị (giáo dục cho các bạn trẻ hiện nay) không có sự can thiệp [hỗ trợ, giúp đỡ từ (các) cơ quan chức năng] các cá nhân nào trong xã hội giúp các bạn “trẻ” (thiếu nhi, thanh thiếu niên) tìm ra “những hướng đi đúng đắn để các bạn khám phá “Thế giới” trở thành người khôn ngoan, có ích cho cuộc đời “”hiện nay (để các bạn là những chủ nhân (những con người tốt) trên cuộc đời này..

Thiên Chúa (Chúa Giê su) đã nói đèn nên để ở chổ sáng và “bảo ban (chúng ta)” : Chớ làm những kẻ khác phải vấp ngã (những kẻ làm những người khác vấp ngã (phạm tội) là những kẻ có tội “nặng nhất”. “Kẻ nào làm cớ cho một kẻ bé mọn nào trong anh em mình (đang) ở đây  sa ngã thì thà cột cối đá lớn vào cổ “chúng” mà quẳng xuống biển còn hơn” khi “nói về số phận của những kẻ “làm anh em mình sa ngã, phạm tôi (các bạn). Những người trẻ “cần học hỏi (đừng gieo rắc những điều không tốt) – đừng hủy hoại “hư hỏng tâm hồn “chúng”; các bạn!

Các tác phẩm không nên xem qua, đừng nói đến chuyện “theo dõi chúng nhé (các bạn)”.

Truyện tranh – phim hoạt hình : One piece, Naruto (Ninja Naruto), Bleach, Fairy tail, Yughi oh,  Pokemon, Siêu nhân Gao (Anh em siêu nhân của Nhật)… Các tác phẩm này có mặt “ở Việt Nam được đưa lên danh sách các tác phẩm đứng đầu”. Tại sao các bạn không xem trọng “việc giáo dục con em mình (phá hoại, hủy hoại; làm hoen ố tâm hồn chúng như vậy). Trách nhiệm của một con người với cuộc đời (xã hội) không thấy ai “có”. Tâm hồn của các bạn trẻ bây giờ “ra sao” khi tiếp cận (lỡ xem “qua” các tác phẩm vớ vẩn (bạo lực, rối loạn nhân cách “tâm hồn” vô lý, nhảm – gây khủng hoảng đầu óc (tâm lý non nớt đang tuổi “khám phá, “học hỏi của các em”. Tại sao các câu chuyện của các thành phần các tác giả (tác phẩm) có ảnh hưởng đến lý trí (tinh thần) tâm hồn – ảnh hưởng đến nhân cách (con người) các bạn.Không thích hợp với vai trò của việc giáo dục (giải trí của các bạn, lớp trẻ). Mà “sao chúng vẫn ở trên bàn “ăn” tinh thần của giới trẻ” (các bạn).

Các game (trò chơi) nhảm nhí thiên về bạo lực (vớ vẩn) như : GTA (Grand Thief Auto), Yakuya (game Yakuya và các phiên bản của nó),The Punisher 3d, Hit man (các phiên bản bạo lực, giết người một cách độc ác, tàn nhẫn phi nhân tính sau này), Assassin’s Creed : làm (những) người chơi dễ bị ảnh hưởng, bình thường, quen thuộc (cảm thấy quen thuộc (thích nghi) bình thường với các hành vi giết người tàn nhẫn (phi nhân tính) – làm người chơi bị ảnh hưởng (dễ trở thành tội phạm, những thành phần giết người “tư tưởng” bị đầu độc, “ác độc (vô cảm), lạnh lùng vô trách nhiệm sống như một tên “tội phạm nguy hiểm” một kẻ bệnh hoạn, méo mó về “nhân cách” (giết người tiềm ẩn) trong xã hội này.

Các tác phẩm thần thoại “nhảm” làm méo mó đầu óc các bạn trẻ khi bị tuyên truyền (làm mất thời gian) – dễ làm hư hỏng đầu óc, “tâm hồn các bạn trẻ” trong thời đại cần “tìm cách” tìm ra nguồn – cội rễ (biết về mọi sự ẩn khuất, “bị vùi lấp”) của những câu chuyện “các việc” bị “vùi lấp – (bị) khuất lấp”, ẩn khuất đáng để “tìm hiểu, học hỏi, “hiểu biết” trên cuộc đời này (!). Các tác phẩm (dạng tưởng tượng (ảo tưởng) các câu chuyện về “ma quái” nhảm nhí thuộc thể loại : thần thoại hiện đại) về trường dạy “làm” phù thủy của loài người cho các bạn (thanh) thiếu niên và những con vật; con người thần thoại dễ làm rối ren (ảnh hưởng đến các bạn trẻ) trong thời đại tràn ngập các thông tin “nhảm (không cần thiết, cần lọc ra, loại khỏi đầu óc tâm hồn các bạn thanh thiếu niên) như ngày nay. Hủy hoại nhân cách [kiến thức (hiểu biết) tri thức] – tâm hồn các bạn trẻ thời đại ngày nay.

Các bộ phim bạo lực, phim kinh dị “phim ma” ở các nước ở các quốc gia “tự do” ở các nước nhiều người “theo” Phật giáo ở Châu Á có ảnh hưởng không tốt (lắm) cho tâm hồn các bạn trẻ (thời đại ngày nay) khi xem và nghĩ “chúng bình thường”. Bỏ qua các mối nguy làm “ảnh hưởng (thay đổi)” tâm hồn và nhân cách con người của các bạn.

Tôi muốn các bạn “khôn ngoan (thông minh)”, nhân cách con người các bạn tốt đẹp, tâm hồn trong sạch tốt đẹp hấp thụ các đức tính tốt của “những con người tốt giỏi giang (chịu khó – kiên nhẫn) đàng hoàng “tốt bụng và hiểu biết”, có trách nhiệm với cuộc đời (không bị ảnh hưởng – (bị hủy hoại – phá hủy tâm hồn (tinh thần) và nhân cách (biến thái – quái đản về nhân cách); hư hỏng (làm hư tâm hồn của các bạn). Biến các bạn thành những kẻ máu lạnh, vô cảm theo luật luân hồi, là vật vô tri vô trách nhiệm, phó mặc trách nhiệm cho cuộc đời (xã hội) trong khi đầu óc các bạn bị ảnh hưởng “làm hư hại” méo mó (nhiễm độc)!

Tôi nghĩ “lớp trẻ ngày nay” đang đứng trước thời đại công nghệ thông tin phát triển, cần phải đơn giản (bình thường hóa) các tài liệu “chương trình học vấn” cho các em (các cháu) vì chúng đang đứng trước thời đại “nhiễu loạn thông tin như hiện nay”. Hãy “thiết kế các chương trình đơn giản dễ học, chỉ dẫn tận tình các cách  làm bài (đào tạo) làm chúng thành những người “có ích cho xã hội”. Để chúng cống hiến cho cuộc đời này, chứ không phải để “chúng- các em (những mầm non tương lai) thành những kẻ “(dốt nát) không hiểu được cuộc đời này thành những “kẻ bị (những) khuất “lấp” che giấu bị bưng bít bởi những thông tin nhảm (cuồng loạn) bởi các trang web đáng lí là “giúp chúng học hỏi, bổ sung tri thức (kiến thức) nuôi dưỡng tâm hồn chúng để thành “những người tốt”, có ích cho xã hội “này” như những người đi trước chúng ta “điều hành các công việc xã hội” một cách “tốt đẹp”, gương mẫu và có trách nhiệm. Nhưng vì những vướng mắc về cơ cấu và cơ chế nên “trách nhiệm họ làm cũng chỉ theo một chừng mực nào đó”. Nhưng “cái gì cực đoan quá (thiếu trách nhiệm), chủ quan, không suy nghĩ, không “có tình (tình cảm) người cũng không “thể” làm “thế nào cho tốt được!”. Tôi xin góp ý vài lời dù rằng tôi là kẻ “yếu hèn” và những lời của tôi “có thể không xứng đáng để các bạn “lắng nghe”. Nhưng tôi cũng đã “đóng góp chút (chút ít) [những gì trong khả năng của tôi] những gi tôi “có thể (làm được)” (những gì mà tôi thấy “mình có được”) cần để (có thể) hoàn thành “được” những trách nhiệm của “con người” (cho con người) chúng ta (theo khả năng mỗi người) có được

Website đọc truyện tranh :

https://comicbookplus.com/

https://digitalcomicmuseum.com/

Web site đọc sách : (Cần cài Hola)

https://vnthuquan.net/

* Các bạn muốn truy cập các website bị cản “đường” cần cài phần mềm vpn để có thể truy cập các trang dễ dàng hơn các bạn nhé (không nên cài chương trình Tor nhé, các bạn!).

Website giải tri chơi các game điện tử pc :

Tải xuống (download) phần “Rom” và “Emulator” về máy tính cá nhân sau đó giải nén và “chơi” các game trong trang này nhé; các bạn. Các bạn “chú ý” giùm mình là trong đây có các phần game snes và nes và game boy là giải trí đơn giản  phức tạp và hay (hấp dẫn). Các bạn không có thời gian nhiều thì chơi các game Nes và Snes nhé các bạn. Các bạn thích chơi những game khác “cũng (có thể) rất hay. Các bạn “chọn và “khám phá; “tìm hiểu chúng nhé; các bạn”.

Game ở trang này :

https://nblog.org/

Link down load :

NES
NES
SNES
SNES

  

ROMPACKS:

NES PACK: 655 ROMS – Size: 67.1 MB – List of games included
MEGA: NES_655_ROMS.rar

SNES PACK: 777 ROMS – Size: 650 MB – List of games included
MEGA: SNES_777_ROMS

Gia đình và (phép) Hôn Phối

Hãy khôn ngoan hơn trong vấn đề tôn giáo (mù quáng tin theo phép hôn phối cũng không tốt). Cái gì không được thì nên “vứt bỏ” không vội vàng khấn hứa. “Mọi con người sinh ra có quyền được rửa tội” nhưng phải để tâm vấn đề này “lựa chọn thật kỹ để không phạm sai lầm. Chú ý : “lựa chọn, tìm hiểu, chuẩn bị kỹ lưỡng “vì gia đình, con cái mình có trở nên “giống thánh” hay không thì tùy ở các bạn – không được phép lựa sai (chọn sai) là tốt nhất!!!”, con người cũng “nên biết tiết chế” và có trách nhiệm với những gì mình làm. Chế độ hôn nhân “một vợ, một chồng” là tốt nhất. Nhưng nếu không phải “một nửa của mình, không hợp với mình thì nên bỏ ngay – đừng miễn cưởng.

Hãy tìm đúng “một nửa của mình”. Mọi sự bắt buộc của con người (làm sức ép, gây sức ép lên tình cảm của con người dù là ai đi nữa) không có “sự tự nguyện, đồng ý của những người khấn hứa (có những khi con người bị ép buộc, “bắt buộc phải nói dối” và con người cũng phải chấp nhận nói dối (để qua chuyện) khi bị bắt “buộc”. Sự thật vẫn là sự thật, hãy giử đúng lương tâm của mình. Mạnh dạn mà sống (hãy làm chủ chính mình, đầu óc mình). Không gì có thể ràng buộc chúng ta qua “sự thật”. Nhưng các bạn “cũng cần “phải” nhớ thật kỹ điều răn thứ chín trong mười điều răn của đạo Thiên Chúa” nhé, các bạn. Không “luật nào” bằng luật của “lòng mình”. Hãy sử dụng con mắt của Thiên Chúa “mà người đã đặt vào “trong lòng “mỗi con người chúng ta”, các bạn! 

Cho các bạn tự do nhưng “hãy nhớ kỹ những gì mình làm và trách nhiệm của chúng ta”. Hãy mạnh dạn hơn, đúng lòng mình mà “sống”. Không để bị “bắt buộc, ép buộc” các bạn.

Tôi xin lỗi các cơ quan công giáo vì những điều tôi nêu lên. Nhưng “sự thật không nhân danh Thiên Chúa (không được tự nguyện, vui vẻ chấp nhận (bị bắt buộc), không thật sự cần thiết “làm gì”) thì đừng nên Khấn Hứa”, bắt buộc, “ép buộc người ta phải hứa, dù những người đó có thể không “biết rõ mình nói gì, bị người ta ràng buộc””. Hãy để con người được lựa chọn đúng như thời xưa của những con người trong Kinh Thánh : “có Thiên Chúa trong lòng mình; không phải khấn hứa trong nhà thờ nếu không cần, các bạn!”… 

Thánh Thần hay “là Thánh Linh?”

 

Các bạn, tôi xin nói về “cách các bạn gọi “Thiên Chúa của “tôi (chúng tôi)”.

Trong các bản dịch tiếng Anh . Các nhà Phiên dịch làm việc trong các cơ quan công giáo trên thế giới (các nước nói tiếng Anh) đã rất kín kẽ “khôn ngoan” khi gọi tên Thiên Chúa Ngôi Ba là : “Chúa Thánh Thần” (xưa-nay). Chứ không phải Chúa Thánh Linh (Linh : Linh Hồn) – Chúa Thánh Linh Hồn.

Từ spirit (tinh thần – tâm hồn – thần khí, “linh hồn” : linh hồn của thần thánh (cái hồn (linh hồn) thuộc về thần thánh – linh hồn (của) thần linh (thánh – thần – thần thánh (thần -thánh)) rất khác từ soul : linh hồn; linh hồn của con người và các loài “vật” mang xác phàm. Từ được dùng để chỉ linh hồn của loài người và của các loài động (thực) vật mang xác phàm xưa nay của con người (loài người). Sao lại (“ai” lại có thể) “dám” gọi “một cách bất “xứng” như vậy.  

Tại Sao Lại Như Vậy

 

Các bạn thân mến, tôi cũng không biết phải nói làm sao. Nhưng “những sự vô lương tâm trên đời” làm tôi phải “lưu tâm, không làm ngơ được”. Các bạn thân mến, tôi có “những ý kiến (những đóng góp nhỏ của tôi) – tôi mong mỏi được các cơ quan, quan chức chính phủ, các chủ quản các công ty, xí nghiệp lưu tâm”.

 

Tôi thấy khí hậu ở Việt Nam là khí hậu Nhiệt Đới (Nóng Ẩm) Mưa nhiều. Con người (lẽ dĩ nhiên cần những bộ trang phục (vừa) “đủ ấm”; (lại vừa) rộng rãi (mát, thoáng)). Nhưng tôi lại thấy những bộ trang phục cho nam giới : những chiếc áo sơ mi “lố – lạ lùng” mặc thì chật mà không hút (rút) nước (thông thoáng), mát “da” (mặc rất nực nội (tù túng); Còn nhiều chiếc quần (dài) thì nhỏ bé (chật chội) thường được làm bằng vải dầy (đa số quần dài chỉ được may bằng Jean lại “rất  hay được bó sát”. Tôi hỏi các bạn (những nhà sản xuất quần áo) lương tâm các bạn để ở đâu?. Trong Kinh Thánh Thiên Chúa cho viết (đong bằng đấu nào thì Cha Trên Trời cũng đong cho bằng đấu đó; gian ác là điên rồ, là ngu dại). Sao làm “quần áo gì kỳ vậy? (Ý của các bạn là “làm” sao khi sản xuất quần áo cho người ta mặc như vậy?)”. Một con người dù không xấu mà nếu mặc những bộ quần áo chật chội (nực nội) và “tù túng” như vậy sẽ rất dễ cáu gắt, dễ xảy ra xung đột (bạo lực) khi con người mặc những bộ đồ chật (khó chịu) nực nội, tù túng cho cơ thể của mình (ở đất nước nhiệt đới) mưa nhiều “nóng ẩm” như ở Việt Nam !!!. KInh Thánh cũng viết : ” Kẻ làm cớ cho những người khác sa ngã thì thà “cột cối đá lớn vào cổ nó mà quẳng xuống biển còn hơn.” khi Chúa Giê-su nói về (tội lỗi của) kẻ làm cớ cho “người khác sa ngã“.

 

Về “việc nhận các nam – nữ tu sĩ vào làm việc trong giáo hội”

 

Các bạn, tôi muốn các bạn “tiếp nhận ý của tôi”. Tượng trưng ý Thiên Chúa muốn “bày tỏ” những ý nghĩ của mình qua tôi.

Việc chọn người làm trong cơ quan “Công Giáo” không phải “đùa”. Không phải cứ “chọn” sao cũng được. Tôi chỉ muốn “nói” là : Nên kết thúc mấy cái nhà tu dòng. Tôi không muốn (những) con người bị giam hãm trong “đó”, trong khi “họ” có thể ở trên “cuộc đời này” trong cộng đồng (xã hội)

* Việc “chọn nữ tu” thì không được khuyến khích như các cơ quan công giáo “thường hay làm”, không (được) gợi ý cho họ dưới bất kỳ hình thức “nào”. Không nhận những cô gái xinh đẹp và không đủ (từ) 22 tuổi trở lên để “tránh những phiền phức (va chạm (tình cảm) của các cô gái và những người (có ý thích; tình cảm) có tình cảm (cảm giác đặc biệt, quan trọng) đồi với (với) “các cô” với “chuyện” làm việc “cống hiến cuộc đời” trong nhà tu (nhà nguyện) cần yên tĩnh của con người (những người) ở trong đó” và lứa tuổi “đó” là vì đây :”là thời điểm “họ đã chín chắn” : xác định “ý muốn có đi vào (làm trong các cơ quan của Giáo Hội hay không?). Đã “có quá nhiều nỗi khổ; những nỗi nhục nhã của những con người mù quáng , non dại ; “quá ngốc nghếch” thí “cuộc đời mình cho các dòng tu”. Thiên Chúa không cần con người “vào các dòng tu để phục vụ ngườiThiên Chúa cần con người “phục vụ con người. Muốn con người (mang lại hạnh phúc cho con người) đem lại “sự vui vẻ” cho con người với nhau mà thôi!!!”. Không có “lời khấn hứa tự nguyện hay “ép buộc” nào từ con người đối với Thiên Chúa đến T Chúa bị Thiên Chúa bắt “buộc (ép buộc) con người phải thực hiện cả. Con người có trách nhiệm phục vụ (“những con người) con người  trên cuộc đời này : “đó là con người đã phục vụ Thiên Chúa (như lời T Chúa đã dạy con người trong Kinh Thánh). Thiên Chúa không cần những lời thừa “thải” của những con người “đó” vang đến Ngài. Cái Ngài “cần” là những con người phục vụ “quan tâm nhau trên cuộc đời này”. Chứ không cần những con người còn “trong trắng, thanh khiết vào nhà dòng phục vụ ngài“. Con người “làm thất vọng cho nhau là : “làm khổ chính (Ngài) Thiên Chúa chúng ta. Nếu “có thể” hãy phục vụ cho những “con người” đồng loại “với nhau trên cuộc đờilà chính “họ” đã phục vụ Thiên Chúa.

“Hãy chọn (!!) những con người tốt đẹp để phục vụ con người : “Thiên Chúa không muốn can dự vào cuộc sống của con người : lấy đi những (thứ quý giá của con người (loài người) “gì con người cần trên đời này. Hãy đem “những gì là hạnh phúc của con người đem dâng lên Thiên Chúa” như những gì “Ngài đã bày tỏ những ý nghĩ, những lời răn dạy của Ngài (ngài đã dạy loài người chép trong Kinh – Thánh) từ “những (thời) buổi đầu”. Ý định của Ngài!!!….. (Đừng dã man với con người thời buổi này – các bạn à (những kẻ không có mặt con người, không biết suy nghĩ (độc ác, tham lam). Xúi bậy kẻ khác, những (kẻ) là người lớn (giử vị trí không nhỏ trong (những) nhà nguyện (nhà đờn) (*)), những nô lệ mù quáng (đê tiện). …:

 

 

!!!

 

(*) Những nữ tu (trung niên) “luống tuổi : bề trên; phục vụ các dòng tu trước đây đã nhận cả các “cô bé chỉ vừa 14 – 15 tuổi” vào nhà nguyện (đi tu) (đây là điều bình thường đối với họ (!) trước đây)…   họ (những cô “bé” non dại phải (chấp nhận) Khấn Hứa theo “hướng dẫn của bề trênnhững người có thái độ xem thường những người khác (những người nghèo hèn “khốn khổ”. Họ biết quý trọng “những kẻ đạo đức”, những “người quyền thế, giàu có”, khinh bỉ những người (kẻ) nghèo nàn (bất hạnh), (họ muốn đến Nước Trời bằng con đường tu hành)  họ kỳ thị và khinh bỉ những kẻ “khó nghèo (những người bất hạnh) những “con người không “bao giờ” có “quyền trò chuyện xã giao với bọn họ” [Ngăn cấm các nữ tu trẻ “trò chuyện, nói chuyện” với “người ngoài” khi gặp những người khác (khác giới)]. Họ dành những điều “tốt đẹp nhất cho Thiên Chúa” còn những kẻ khốn khổ nghèo hèn thì họ bỏ mặc.) Để bọn họ giử “lòng mình trong trắng (!) để nhận lấy ơn (“Thánh Thần!!!”) Thiên Chúa ban cho họ. Những “người nghèo (bất hạnh) vừa định mở lời đã bị “tránh né, xua đuổi” – khinh rẻ. … Giử “các cô gái trong nhà nguyện (như (là) người con gái “trong trắng” “bị bọn họ ép buộc (dụ dổ – bắt cóc) buộc những “cô gái trẻ (còn ngây thơ non dại)”, bắt buộc “các em gái” dâng (hiến) cả cuộc đời cho Thiên Chúa. Bạn nghĩ sao về những “con người đó (!)“. Các cô gái bị ngăn cấm “nói chuyện” với “những người khác” cũng đã “lớn tuổi” cũng vẫn bị ngăn cấm!. Chọn những “cô gái trong trắng dâng lên Thiên Chúa vì sao (?!)”. Để làm gì? (Thiên Chúa cần những gái “đó” để làm?!!! ). Các cô gái “đó” đã dùng cuộc đời, thanh xuân của mình để làm gì “ai đã nhận được “hạnh phúc” từ các cô. hay các cô chỉ mưu cầu hạnh phúc cho mỗi mình mình.

Trên cuộc đời này ai cũng nghĩ như các bạn chắc cuộc sống của con người (mọi người) “chắc ấm êm (êm đẹp) và con người (mọi người trên đời) ai cũng sẽ được “lên Thiên đàng hết cả (ai cũng đi tu hết)!???”. Còn những người khốn khổ cần được giúp đỡ sao các bạn có thể quên họ? Họ dơ bẩn và ghê tởm, có lẽ họ không trong sạch, thanh sạch như các bạn hay sao? Giử thân xác trong sạch để lên Thiên đàng mà nhận phần thưởng vì mình thanh sạch (không ô uế). Trong những ngôi nhà “đó” có những ai đang cần các bạn giúp đỡ hay là Thiên Chúa [cần các bạn giúp đỡ? (!!!)]. Hay Thiên Chúa muốn đày đọa bạn. Bạn chứng minh mình là kẻ thanh sạch cao quý; chỉ có Thiên Chúa : đối tượng các bạn phục vụ. “Bạn quá cao siêu để chúng tôi có thể hiểu được bạn, Hay là trên đời này không có ai là “những kẻ khốn khổ, cần các bạn giúp đỡ”./ Hiểu biết về thế giới (cuộc đời này) có như các bạn suy nghĩ?! (khi không có Kinh Thánh) Chỉ có Thiên Chúa “đáng để bạn dâng hiến”đời cho Ngài và phục vụ ngài. Hay các bạn thấy : “ở trên đời này là những nỗi khổ nên các bạn muốn lánh (?!!!)  tránh, né!!!

Hay các bạn “muốn mình như những Thiên Thần“. Cha mẹ các bạn và loài người ngu “hết rồi hay sao“. Bạn (các bạn) có hiểu “cuốn Kinh Thánh” viết gì hay không? Ai kêu gọi các bạn sống theo tính xác thịt (nhưng trong Kinh Thánh : có đoạn Thiên Chúa viết “…vắng bóng đàn bà, đàn ông sẽ lang thang, rên rỉ, đến tối bạ đâu trú đấy như lừa hoang). Tôi hoàn toàn không có ý đồ gì khi kêu gọi các bạn không đi tu (hạn chế đi tu). Nhưng Kinh Thánh viết có Ađam, Eva và tôi biết được rất nhiều vụ án tình do tranh giành (những cô gái xinh đẹp) do ghen tương dẫn đến giết người. Có quá ít phụ nữ cho đàn ông lựa chọn nên xô xát (mâu thuẫn) ngoại tình, lạm dụng tình dục, làm gái điếm, lừa gạt, khống chế, ép buộc, bạo hành phụ nữ… Khi tỉ lệ nữ ngày càng ít hơn nam giới theo những số liệu mà các cơ quan truyền thông nêu lên. Tỉ lệ các cô gái có chồng (có con) sớm ngày càng gia tăng. Nạn lạm dụng tình dục trẻ em, vấn nạn buốn bán phụ nữ. Tỉ lệ phụ nữ lấy chồng nước ngoài tăng cao. Tỉ lệ nữ giới đi tu “quá cao” so với nam giới,… Nữ giới làm việc trong các khu công nghiệp (nhiều những công ty ở các khu công nghiệp tập trung chỉ tuyển công nhân nữ hay ưu tiên tuyển dụng nhiều công nhân nữ giới hơn so với nam giới)… Danh dự của một người đàn ông nhiều khi thua người đàn bà, do người đàn bà quyết định./